קטגוריות

Backup/Restore 4

Tutorial on how to take a backup, Restore backup.

cPanel - Kontrol Panel 24

How to reset cPanel Password, Filemanager, Cronjobs, Style, etc

Databases 11

About how to Create, Edit, Delete Database or Database Username in cPanel

Domain Management 10

How to Remove, Add, Edit Addon Domain, Parked Domains & Redirect Domain

Email 11

How to create email, Access Email, How to Forward Email, etc

FTP 9

How to Create, Delete, Manage cPanel FTP Account

Installing a Control Panel 6

Learn how to Install a hosting control panel like cPanel, Plesk, etc.

Mail Filters & SPAM 8

Boxtrap, SpamAssassin, Mail Filter - Prevent Spam.

Mobile 11

Tutorial for setting up email on iOS Apple/Android, etc

Others 3

How to Fix Errors, Create Friendly URL, Page Redirect, etc

Security 10

Password Protected Directory, IP Blacklist, Hotlink Protection, etc

Softaculous 79

Tutorials for Softaculous Auto-Installer Software (cPanel)

SSL 5

Tutorials on generating CSR, cPanel AutoSSL, SSL/TLS, etc.

WHM 18

Tutorial for WHM - Web Host Manager, manage a server via WHM, Tutorial for Root & Reseller users.

Wordpress 17

Tutorials for Wordpress

המאמרים הנפוצים ביותר

 How to Suspend cPanel user from а WHM Account?

If you have а WHM Reseller account, you can suspend а cPanel user from your account. 1. Login to...

 Sådan opretter du en FTP-konto i cPanel.

Du kan gøre brug af dit cPanel brugernavn og adgangskode til at få adgang til dine mapper og...

 Sådan kører du AutoSSL på dine domæner via cPanel.

Hvis dit domæne er oprettet for nylig, vil cPanel efter få timer automatisk installere et SSL...

 Sådan genereres en anmodning om certifikatsignering - CSR i cPanel?

For at få et certifikat fra en betroet SSL-udbyder kræves certifikatsigneringsanmodning (CSR). Du...

 How to Delete an FTP User account from cPanel?

If you have created too many FTP User accounts and some of these have not been used and you want...